Spätné odkazy

Budovanie spätných odkazov je najdôležitejším momentom optimalizácie stránok.

Linkbuilding (používa sa aj spojenie link building (alebo aj budovanie spätných odkazov) je internetová forma public relations. Zatiaľ čo cieľom public relations (styku s verejnosťou) je, aby sa o vás čo najviac a pokiaľ možno v dobrom písalo, hovorilo, cieľom linkbuildingu je lepšie postavenie vašeho webu vo vyhľadávačoch a tým sa zvýši prirodzená návštevnosť. Dôležitým faktorom takejto návštevnosti je vysoká konverzia, pretože ľudia neplateným (prirodzeným) výsledkom dôverujú.

Existuje mnoho výhod kvalitného linkbuildingu:

  • Linkbuilding pomáha získať cielenú návštevnosť zo stránok ktorá zvyšuje váš predaj.
  • Linkbuilding pomáha vytvárať značku, povedomie a dôveryhodnosť vašich stránok.
  • Linkbuildingom sa dá zvládať reputačný management a vytlačiť nepohodlné výsledky z vyhľadávačov.
  • Získate dôveru vyhľadávačov, čo je základ úspešnej optimalizácie a vysokej návštevnosti.

Podrobnejšie informácie o tvorbe spätných odkazov.