Linkbait

Linkbaiting je pasívna forma linkbuildingu. Jednoducho ho opisujú nasledovné body:

  1. Uverejňujte na svojich stránkach užitočné programy a nástroje, ktoré prilákajú návštevníkov
  2. Zapojte návštevníkov do tvorby obsahu Vášho webu
  3. Snažte sa byť prvý a stále aktuálny.
  4. Šokujte, buďte bulvární, buďte in, hodnoťte a nechávajte hodnotiť.
  5. Umiestňujte na svoje stránky ankety, kvízy, testy, súťaže.
  6. Buďte vtipní, zábavní, uletení.
  7. Uverejňujte odborné materiály, prieskumy, štatistiky, skúsenosti.

Linkbaiting môžme opísť ako sieť na návštevníkov. Ak správne „nahodíme“, rybky priplávajú!