Externý a interný linkbuilding

Linkbuilding môžeme rozdeliť na dva spôsoby a to podľa odkazov smerujúcich na naše stránky: externý a interný linkbuilding. Interný linkbuilding – alebo za interné odkazy považujeme také, ktoré odkazujú v rámci našej stránky na iné podstránky, konkrétne články, sekcie, tak aby nasmerovali návštevníka k ďalším informáciam, pri internetových obchodoch samozrejme nákupom. Interné odkazymôžeme považovať za určitú mapku, ktorú ponúkame návštevníkovi pri vstupe na naše stránky. Z pohľadu SEO optimalizácie však nemajú veľkú váhu, môžu však pomôcť urýchliť  indexáciu – zaradenie podstránok do vyhľadávačov. Z pohľadu SEO optimalizácie sú však dôležitejšie externé spätné odkazy – teda odkazy prichádzajúce z iných webových stránok na naše. Zjednodušene povedané, externý linkbuilding znamená odkazovanie na Vašu stránku z iných stránok. Externý linkbuilding je dôležitý ako pre zvýšenie povedomia o vašej stránke a propagícii, ale hlavne je dôležitý pre vyhľadávače, a ich algoritmy. Tie ako jedno z kritérií pre hodnotenie vašj stránky používajú počet spätných (externých) odkazov. V praxi sa najčastejšie stretávame s Googlom, Zoznamom, Atlasom, Azetomprípadne Seznamom. Nezabúdajme ani na kvalitu a tématika webov, ktoré na Vás odkazujú.